Nawigacja : Strona główna PozostałeEkologia

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych, Kraków


Top

Informacje

Usuwamy i unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady odbierane przez nasz zakład w zależności od rodzaju i właściwości unieszkodliwiamy termicznie lub poddajemy innym procesom w celu dalszego gospodarczego wykorzystania. Po odbiorze odpadów przejmujemy odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Posiadamy decyzje zezwalające na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami. Posiadamy własne środki transportu oraz zezwolenie na przewozy materiałów niebezpiecznych ADR. W związku z przepisami o Ochronie Środowiska firmy które w wyniku swojej działalności mają styczność z substancjami niebezpiecznymi, ropopochodnymi mają obowiązek posiadania środków do likwidacji wycieków i skażeń ropopochodnych, chemicznych, ustrojowych i innych. Wychodząc naprzeciw tym wymogom Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych oferuje szeroki asortyment ekologicznych sorbentów i preparatów spełniających szereg funkcji - począwszy od utrzymania czystości w miejscach pracy, poprzez opanowanie niebezpiecznych sytuacji związanych z wyciekami paliw i chemikaliów na likwidacji ich skończywszy. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów powstających w wyniku działalności Państwa Firmy. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych OFERUJE : Odbiór i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych Odzysk i regeneracja rozpuszczalników Odzysk i regeneracja olejów Niszczenie przeterminowanych lub wybrakowanych wyrobów Niszczenie dokumentów Dystrybucje sorbentów oraz innych materiałów pozwalających skutecznie usuwać zanieczyszczenia zarówno w środowisku wodnym jak i lądowym. Firma prowadzi działalność we własnych instalacjach do unieszkodliwiania , odzysku i regeneracji odpadów.

Top

DANE FIRMY

Adres:
ul. Mrozowa 9A
31-752, Kraków

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0

Tel.
12 6432299