Nawigacja : Strona główna PozostałeEkologia

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Mijalski - sieci kanalizacyjne i wodociagowe


Top

Jarosław Bałaziński ite-PROJEKT Informacje

  Dla Państwa o nas Zakład MIJALSKI istnieje od roku 1986. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonaniu wszelkich robót melioracyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Oferujemy renowacje i remonty sieci wodociagowych i kanalizacyjnych. Ponadto proponujemy także na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego - czyszczenie i konserwacja separatorów oleju i tłuszczu (m.in. na stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, restauracjach i parkingach). Oferujemy doradztwo, przy wyborze oczyszczalni, projekt z montażem, lub sam montaż oczyszczalni ścieków znanych producentów. Świadczymy usługi na telefon pogotowie kanalizacyjne: GSM 0 608 120 007 Cechą zakładu jest:  zabezpieczenie finansowe  długoletnie doświadczenie  realne ceny  terminowość usługi  wykwalifikowana kadra  pozytywne referencje PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI  wizja w terenie, uzgodnienie danych wyjściowych  wybór najbardziej efektywnego i ekonomicznego rozwiązania  roboty pomiarowe i geodezyjne  wykonanie dokumentacji (opis techn., kosztorys, rysunki)  umowa i wykonanie robót POGOTOWIE KANALIZACYJNE Gwarantujemy dobrą jakość wykonania robót i szybką interwencję przy robotach awaryjnych. GSM 0 608 120 007      tel. +48 071 315 37 10 pogotowie na telefon GOSPORADKA ODPADAMI Firma nasza od lat prowadzi działalność usługowo - serwisowo - konserwacyjną w zakresie czyszczenia i konserwacji: PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Firma nasza oprócz montażu, wybranej przez inwestora przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewnia również doradztwo jak i wykonawstwo dokumentacji projektowej. Proponujemy: OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z ROZSĄCZENIEM Oczyszczanie odbywa się w przepływowym osadniku gnilnym oraz współpracującym z nim drenażem rozsączającym. Procesy biologiczne w osadniku redukują ilość osadów do minimum co daje wysoki stopień ochrony wód gruntowych. Wybierając tego typu oczyszczalnię musimy pamiętać o spełnieniu następujących warunków:  poziom wody gruntowej min 1.5m od dna drenu rozsączającego  rozmiar działki umożliwiający wykonanie drenażu  min 2m od granicy działki do osadnika gnilnego  min 15m od osadnika do ujęcia wody(studnia)  nitka drenarska min 2m od płotu i 3m od drzewa  nitka drenarska 70m lub 30m(po filtrze piaskowym) od ujęcia wody(studnia)  1,5m od rurociągów gazowych i wodociągowych  0,8m od kabli elektrycznych  0,5m od kabli telekomunikacyjnych OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BEZ ROZSĄCZENIA Kompaktowe SX (tworzywo) Kompaktowe (stal nierdzewna) Kompaktowe (betonowe) Oczyszczalnie (kompaktowe zbiorniki) podzielone są na kilka komór technologicznych, w których przebiegają jednostkowe procesy oczyszczania ścieków - dzięki działalności mikroorganizmów w formie osadu czynnego, w warunkach tlenowych dochodzi do usuwania zanieczyszczeń organicznych i azotanowych w ściekach. Nadmierny osad może być usuwany indywidualnie, bez użycia wozu asenizacyjnego, za pomocą pompy na niewielkie poletko. Zaletami tych oczyszczalni są: długa żywotność, działanie bez przykrych zapachów, prosty sposób instalacji, niskie zapotrzebowanie na prąd elektryczny i niskie koszty eksploatacji, układ jest w pełni zautomatyzowany, wymaga jedynie okresowej kontroli. Wysoki efekt oczyszczania ścieków pozwala nam na odprowadzenie ścieków do odpływu: cieku wodnego, kanału burzowego, rzeki lub studni chłonnej. Polecamy oczyszczalnie kompaktowe, gdyż są one odpowiednikiem wielkich oczyszczalni miejskich!   UTYLIZACJA ODPADÓW Wytwarzanie odpadów Mamy zatwierdzone przez starostwa z województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotyczące wytwarzania odpadów:  odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (KOD 13 05 01*)  szlamy z odwadniania olejów w separatorach (KOD13 05 02*)  szlamy z kolektorów (KOD13 05 03*)  odpady ropopochodne lub jej produkty (KOD16 07 08*) Odprowadzanie odpadów Odprowadzenie odpadów poza miejsce ich wytworzenia realizowane będzie w sposób zapewniający prawidłowe i bezpieczne warunki transportu. Wytworzone odpady zostaną wywiezione samochodem, do utylizacji. Transport odpadów Transport odpadów będzie odbywał się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 roku w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 130 poz. 872). Na transport odpadów niebezpiecznych firma posiada decyzję Prezydenta Wrocławia, natomiast na wytwarzanie posiadamy decyzję z każdego starostwa województwa dolnośląskiego, lubuskiego i częściowo opolskiego. Ewidencja odpadów Zgodnie z Ustawą wytworzone odpady są ewidencjonowane za pomocą następujących dokumentów:  karta ewidencji odpadów  karta przekazania odpadów SEPARATORY Separatory - są urządzeniami przeznaczonymi do usuwania ze ścieków substancji olejowych. Są one wykorzystywane do oczyszczania ścieków opadowych z terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi np,: stacje paliw, parkingi, płyty lotniskowe. Służą również do oczyszczania zaolejonych ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów itp. MONTAŻ SEPARATORÓW Oferujemy montaż separatorów i urządzeń towarzyszących wg wykonanego projektu. Przyjmujemy zlecenia z województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, a także w miarę możliwości z terenu całej Polski. PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE Przeglądy konserwacyjne wykonujemy zgodnie z wytycznymi użytkownika, stosownie do posiadanych urządzeń, opracowujemy program zakresu czynności: między innymi przegląd wzrokowy, pomiary oleju i szlamu, badania laboratoryjne ścieków, założenie i prowadzenie księgi eksploatacji itd. Powyższe czynności wykonujemy zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2001 roku 62.628). SERWIS SEPARATORÓW Serwis separatorów obejmuje: kompleksowe czyszczenie separatorów osadników  separatorów  osadników szlamu  zbiorników retencyjnych  łapaczy olejowych  sieci kanalizacyjnych urządzeń występujących wg opracowanego, szczegółowego zakresu prac, między innymi - wydobycie osadów, transport, utylizacja i przekazanie odpowiednich dokumentów  

Top

DANE FIRMY

Adres: Jarosław Bałaziński ite-PROJEKT
ul. Gersona 8/9
51-665, Wrocław

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0

Tel.
71 3153710