Nawigacja : Strona główna Dla firmy i biura

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Biuro Rachunkowe Drofin Krzysztofa Drożyńska


Top

Biuro Rachunkowe Drofin Krzysztofa Drożyńska Informacje

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzenie ewidencji podatkowych. Obsługa kadrowo - płacowa. Biuro rachunkowe, Rozliczenia czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych. Usługi: - Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych - Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Prowadzenie ewidencji podatkowych - Obsługa kadrowo – płacowa - biura rachunkowe - biuro rachunkowe, - księgowość, - podatki - badanie bilansu

Top

OFERTA

- badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych - przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych - weryfikacje prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych - prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych - administracja kadr i płac - opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont - opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz obiegu dokumentów finansowych, księgowych, magazynowych, produkcyjnych - organizacja pracy działów księgowych, opracowywanie struktury działu księgowości oraz zakresu czynności dla poszczególnych pracowników - bieżące doradztwo księgowe i podatkowe - przekształcanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF - udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych - analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych - rozliczenia czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych.

Top

DANE FIRMY

Nazwa Firmy: Biuro Rachunkowe Drofin Krzysztofa Drożyńska
Adres: Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Top
biura rachunkowe Skępe, biuro rachunkowe Skępe, księgowość Skępe, podatki Skępe, badanie bilansu biegli rewidenci, biegły rewident, audyt, audytor, audytorzy, audyt finansowy, audytor finansowy, audytorzy finansowi, kancelaria biegłego rewidenta, kancelaria biegłych rewidentów, usługi audytorskie, audytorskie usługi, rewidenci i usługi audytorskie, badanie sprawozdania finansowego, badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Tel. kom
601 052 841