Nawigacja : Strona główna Dla firmy i biura

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Kancelaria Podatkowa Kiersznicka Halina


Top

Kancelaria Podatkowa Kiersznicka Halina Informacje

Kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa.

Top

OFERTA

Kancelaria Podatkowa Haliny Kiersznickiej (nr wpisu 01461) oferuje usługi w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości dla małych i średnich firm oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Czynności doradztwa podatkowego obejmują: - udzielenie podatkom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, - prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub udzielenie im pomocy w tym zakresie, - sporządzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych, lub udzielenie im pomocy w tym zakresie. Doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawie dotyczących obowiązków podatkowych. Może także sam uwierzytelnić odpis uszkodzonego mu pełnomocnictwa. Doradca podatkowy jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakres usług: - biuro rachunkowe - usługi księgowe - księgi podatkowe i rachunkowe dla osób fizycznych: księga przychodu i rozchodu, KPiR - audyt podatkowy - doradztwo podatkowe - zryczałtowany podatek dochodowy, ryczał - podatek od towarów i usług (VAT), rozliczanie podatku VAT - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek akcyzowy - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn - rozliczenia pracowników firmy z Urzędem Skarbowym - ZUS - doradztwo w zakresie prowadzenia firm - sporządzanie sprawozdań finansowych - sporządzanie deklaracji podatkowych - obsługa kadrowa, kadry - obsługa płacowa, płace - analizy.

Top

DANE FIRMY

Nazwa Firmy: Kancelaria Podatkowa Kiersznicka Halina
Regon: 810862275
Adres: Mickiewicza 17, 70-383 Szczecin
Fax: 914222492

Top
księgi rachunkowe Szczecin, kadry Szczecin, płace Szczecin, pit Szczecin, vat Szczecin, podatki Szczecin, biuro rachunkowe Szczecin, kancelaria podatkowa Szczecin

Tel. komTel. biuro
509 653 707914222492