Nawigacja : Strona główna Edukacja, nauka

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych!


Top

Fundacja Atelier Informacje

FUNDACJA ATELIER Fundacja Atelier Została założona w 1991 roku przez Teresę Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Naszym celem jest prowadzenie i wspieranie edukacji i twórczości plastycznej, tworzenie środowiska umożliwiającego aktywne uczestnictwo w sztuce dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizujemy naukę rysunku, malarstwa, kompozycji i rzeźby, wykłady z historii sztuki, wystawy, warsztaty twórcze i plenery. Pośrednim efektem naszej pracy jest kształtowanie postawy otwartości i zaangażowania we wspólne działanie – Atelier jest bowiem platformą spotkań ludzi w różnym wieku i różnych profesji, których łączy podobny system wartości i wrażliwość artystyczna. Od roku 2002 organizujemy akcje, które mają zwracać uwagę na znaczenie kultury w życiu społecznym, na rolę artystów w społeczeństwie i znaczenie edukacji artystycznej w wychowaniu młodzieży, a także rolę miejsc „artystycznych” w rozwoju miasta. Przy realizacji tego projektu współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi, organami samorządowymi i przedstawicielami mediów. Staramy się uczestniczyć w tworzeniu długofalowej polityki kulturalnej miasta. Nasz nowy program „Sztuka w przestrzeni społecznej – podaj dalej” (realizowany od początku 2005 roku) poświęcony jest przekazywaniu kompetencji i wymianie między uznanymi artystami i organizatorami życia kulturalnego a młodym pokoleniem. Organizujemy publiczne dyskusje na temat tego, co robią artyści, które ich działania towarzyszą nam w życiu codziennym (sztuka książki, plakat, projektowanie użytkowe, rysunek prasowy jako komentarz polityczny, nauczanie artystyczne). Staramy się zainteresować media pytaniem, dlaczego społeczeństwo potrzebuje artystów. Część tego programu adresowana jest do nauczycieli, którym chcemy pomóc pozbyć się rutyny, która często towarzyszy wykonywaniu tego zawodu. Proponujemy im warsztaty, podczas których w prosty sposób pokazujemy jak rozwijać dziecięcy zmysł obserwacji i dobry gust, jak w najbliższym otoczeniu znajdować tematy do działań artystycznych i integracyjnych. Szkolimy też wolontariuszy: młodych animatorów kultury i studentów, którzy podczas stażów w Atelier Foksal nabywają umiejętności niezbędnych do samodzielnego działania. Współpracujemy z wieloma organizacjami realizując akcje artystyczne w przestrzeni miasta. Akcje te często mają wymiar charytatywny (np. na rzecz dzieci z chorobą Turnera) lub są częścią szerszej kampanii edukacyjnej (np. kampania „Przełam przemoc” organizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn). Fundacja jest wydawcą magazynu artystycznego SEKCJA, redagowanego przez młodych krytyków i historyków sztuki, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Co tydzień w SEKCJI ukazują się recenzje wystaw i prezentacje młodych twórców, eseje i wypowiedzi polemiczne. Warto odwiedzać stronę internetową magazynu: www.sekcja.org Kultura tworzy przestrzeń integrującą ludzi, nadającą sens życiu jednostek i zbiorowości, wzmacniającą poczucie więzi i zakorzenienia, wartości i norm. Świadomi tego, stworzyliśmy koncepcję Kamienicy Artystycznej Foksal, na wzór innych tego typu placówek w krajach Europy. Razem z naszymi partnerami – innymi organizacjami pozarządowymi – tworzymy żywe, interdyscyplinarne centrum kulturalne w kamienicy przy ul. Foksal 11. Będziemy organizować tutaj wystawy i spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, teatralne i koncerty, prowadzić działalność wydawniczą i szeroki program edukacji kulturalnej. Samorządowe władze Warszawy udzieliły już poparcia inicjatywie stworzenia Kamienicy Artystycznej Foksal i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się pomyślnie rozwijać. Atelier Foksal jest jednym z ogniw łańcucha instytucji artystycznych Traktu Królewskiego. Nasz program nauczania przygotowuje publiczność dla Galerii Zachęta, Muzeum Narodowego i Centrum Sztuki Współczesnej, a bliskość Uniwersytetu sprawia, że wśród naszych adeptów jest wielu studentów. Dostrzegając wielki potencjał kulturalny tego miejsca, proponujemy poszerzanie zakresu działań o inne inicjatywy artystyczne, zasiedlanie kamienicy przy ul.Foksal 11 kulturą od parteru do strychu.   Atelier Foksal to jest siedziba szkoły rysunku i malarstwa Fundacji Atelier - miejsce, gdzie można przyjść w każdej chwili, by uczyć się rysować i malować. Piękne wnętrza i wyposażenie zachęcają do pracy, bo tu wszystko  jest urządzone tak, jak w atelier dawnych malarzy, jak na starym dagerotypie. Od 1991 roku realizujemy projekt oparty na dobrze sprawdzonym prawidle: uczymy na dobrym przykładzie, w bliskim kontakcie nauczyciela z uczniem, przy indywidualnym podejściu do każdego człowieka i szacunku dla jego potrzeb. Nie stawiamy ograniczeń wiekowych ani wstępnych wymagań; przyjmujemy zarówno osoby bez doświadczenia, jak i zaawansowane, w każdym wieku. Młodzi ludzie, którzy uczą się rysunku i malarstwa,  rozwijają swoją  zdolność postrzegania, zapamiętywania i kojarzenia. Jednocześnie – jakby przy okazji - dowiadują się, że uprawianie sztuki wymaga nie tylko talentu, ale także dyscypliny  wewnętrznej. Przychodzą do nas dzieci i osoby dojrzałe, które wreszcie znalazły czas na realizację swoich marzeń o pracy artystycznej. Program nauczania przystosowany jest do możliwości adeptów i do indywidualnego rytmu ich postępów. Zajęcia prowadzą uznani polscy artyści, którzy - nie zaniedbując własnej twórczości - chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Wielu naszych adeptów studiuje obecnie na wyższych uczelniach plastycznych w kraju i zagranicą (Amsterdam, Belgrad, Haga, Berlin, Paryż, Rzym, Nowy Jork), z wieloma spośród nich utrzymujemy stały i przyjazny kontakt. W Atelier Foksal uczymy rysunku i malarstwa, kompozycji, rzeźby i historii sztuki. Można zacząć od podstaw, kontynuować naukę, przygotować się do egzaminów na ASP lub do matury z historii sztuki. Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych, a metody nauczania dostosowane do potrzeb uczniów.  Uczymy programów graficznych, które umożliwiają przygotowanie do druku wszelkiego typu publikacji (Photoshop, Illustrator, In Design). Przyjmujemy zapisy na kurs rozpoczynający się 11 kwietnia. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18:00 - 21:00. Zbieramy takze zapisy na kurs weekendowy - zajęcia w soboty i niedziele, który rozpocznie się w kwietniu.                                                                                                                                                  W Atelier Foksal pomagamy rozwijać naturalną twórczą aktywność dzieci i młodzieży - poprzez radość działania, radość tworzenia i radość poznania. Zapewniamy interesujący program zajęć plastycznych i wszystkie materiały. Zajęcia dla gimnazjalistów w Atelier to cykl kreatywnych warsztatów artystycznych wykorzystujących różnorodne techniki plastyczne. Realizowany program został stworzony w ten sposób by każdy uczestnik mógł poznać czym jest malarstwo, rysunek, rzeźba i kompozycja. Dzięki takiej formie zajęć młodzież nabywa różne umiejętności ale przede wszystkim poznaje jak różne są środki wyrazu w sztuce. Od października w Fundacji Atelier prowadzimy kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na Wydział Architektury na Politechnice. Są jeszcze wolne miejsca - wszystkich zainteresowanych tym kursem serdecznie zapraszamy.       Są jeszcze wolne miejsca w Studium Scenografii. Zajęcia trwają II semestry. Zapisy rozpoczynają się we wrześniu oraz w styczniu (nabór zimowy). Każdego uczestnika zapraszamy na indywidualną rozmowę dotyczącą jego zainteresowań, dotychczasowej pracy i oczekiwań. Zajęcia zostają sfinalizowane wykonaniem praktycznej pracy końcowej i zaliczeniem egzaminu teoretycznego. Absolwenci otrzymają świadectwo stwierdzające, że ukończyli roczny kurs scenografii.

Top

DANE FIRMY

Adres: Fundacja Atelier
ul. Foksal 11
Warszawa

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0
nd: 08:00-16:0

Tel.Tel.
22 826881322 8269589