Nawigacja : Strona główna Edukacja, nauka

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych


Top

Anna AJNA Informacje

Studium Sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych wpisane jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem (238/17/1999) w Centrum Edukacji Artystycznej, a jego nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła powstała w 1999 roku i za swoja siedzibę obrała Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, mieszczące się w budynku historycznej Komisji Edukacji Narodowej na warszawskim Starym Mieście przy ul. Jezuickiej 4. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Ze względu na artystyczny charakter szkoły istotną rolę odgrywa jej piękne zabytkowe otoczenie i wyjątkowa atmosfera Starego Miasta. Naszym głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie Słuchaczy w zawodzie plastyka. Mamy własna koncepcję kształcenia opartą na podstawach programowych ustalonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wypracowaną przez profesjonalna kadrę artystów - pedagogów i nauczycieli akademickich, którzy pracując aktywnie w swoich zawodach, przekazują nie tylko wiedzę, ale umiejętności i sekrety swojego warsztatu. Dobre wyposażenie pracowni gwarantuje efektywne i praktyczne nauczanie zawodu. Cechuje nas otwartość na wszelkie propozycje i inicjatywy artystyczne, które wzbogacają umiejętności naszych Słuchaczy. Cieszymy się życzliwością i pomocą wielu instytucji artystycznych i firm, w których nasi uczniowie odbywają coroczne praktyki, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie mają możliwość nawiązania kontaktów z przyszłym pracodawcą. W pracy szkoły odwołujemy się do tradycji, które szanują prawo człowieka do samorealizacji i doskonalenia się, a sztukę traktują jako istotny element rozwoju osobowości. Swoją działalność edukacyjną prowadzimy nie tylko realizując zajęcia, ale także poprzez organizację wystaw i imprez artystycznych. Szczycimy się osiągnięciami i sukcesami naszych Słuchaczy.

Top

DANE FIRMY

Adres: Anna AJNA
ul. Jezuicka 4
00-281, Warszawa

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0
nd: 06:00-24:0

Tel.
22 6358015