Nawigacja : Strona główna Edukacja, nauka

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Nauka pływania dla dorosłych w Gdańsku Gdańsk


Top

Argonaut S.C. Informacje

Nauka pływania dla dzieci od 2 roku życia. Wczesne oswajane z wodą sprawia, że nasze pociechy lepiej się rozwijają, są zdrowsze,zahartowane i bardziej sprawne. Ćwiczenia w wodzie pobudzają rozwój ich mięśni. Dzieci uczęszczające na zajęcia nauki pływania mają lepiej rozwinięte mięśnie oddechowe, lepszy apetyt, zdrowe serce i prosty kręgosłup. Często stają się bardziej odważne i z większą pewnością siebie podchodzą do nowych, nieznanych sytuacji. więcej...->www.argonaut.gda.pl ZAPRASZAMY YVETTE DOBROCZEK i TOMASZ DOBROCZEK trojmiasto.pl Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego. więcej...-> www.argonaut.gda.pl Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA ...-> NAUKA PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Program nauczania dla młodzieży i dorosłych jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: prawidłowe kształtowanie cech motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych oraz w niezbędny zasób wiedzy o bezpieczeństwie i korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.więcej...-> www.argonaut.gda.pl ZAPRASZAMY YVETTE i TOMASZ DOBROCZEK trojmiasto.pl Gimnastyka i pływanie korekcyjne Gimnastyka i pływanie korekcyjne jest wplecione w programie wszystkich grup pływackich (nauka pływania dla dzieci i nauka pływania dla dorosłych), niezależnie od stopnia zaawansowania. Są to ćwiczenia korygujące wady postawy, tym samym wszyscy uczestnicy objęci są gimnastyką i pływaniem korekcyjnym. Na wniosek rodziców (w grupie dzieci) realizujemy zindywidualizowany program gimnastyki i pływania korekcyjnego podczas zajęć grupowych. Więcej...-> www.argonaut.gda.pl ZAPRASZAMY YVETTE i TOMASZ DOBROCZEK trojmiasto.pl Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA ...-> DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA DZIECI , MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH Program doskonalenia pływania we wszysztkich stopniach zaawansowania Szkółka Pływania ARGONAUT opracowała autorski program nauczania pływania, który realizujemy na kursach z dziećmi , młodzieżą oraz dorosłymi. Program nasz umożliwia doskonalenie pływania we wszystkich stopniach zaawansowania, niezależnie od wieku. Dlatego każdy, bez względu na reprezentowany przez siebie poziom zaawansowania pływackiego otrzyma odpowiedni zestaw ćwiczeń i zadań ruchowych potrzebnych do własnego, indywidualnego rozwoju umiejętności pływackich.więcej...-> www.argonaut.gda.pl Program doskonalenia pływania jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: podwyższanie umiejętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń i metod. Prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychomotorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego. więcej...-> www.argonaut.gda.pl Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA DOSKONALENIE PŁYWANIA ...-> SEKCJA PŁYWACKA ARGONAUT TRENING PŁYWACKI skierowany jest do osób umiejących pływać stylami pływackimi [ -styl Klasyczny ,-styl Dowolny, -styl Grzbietowy,-styl Motylkowy] i potrafiących przepłynąć dowolnym stylem pływackim 200 metrów, które nie boją się intensywnego wysiłku fizycznego i pragnących doskonalić się w pływaniu . Trening Szkoły Pływania ARGONAUT koncentruje się na dwóch założeniach: 1. Trening kondycyjno-wytrzymałościowy => głównie mający na celu poprawę i rozwój sprawności układu krążeniowo-oddechowego, kształtowanie siły mięśni, poprawę koordynacji ruchowej i gibkości .Trening ten przygotowuje do pływania długodystansowego i swobodnego pływania na wodach otwartych [rzeki ,jeziora,morze]. 2. Trening techniczny / sportowy => celem tego trenigu pływackiego jest poprawa technik pływackich , ksztaltowanie szybkości i wytrzymałości pływackiej, nauczanie sportowych technik plywania [intensywne pływanie stylami pływackimi oraz stylem zmiennym], przygotowanie do startu w zawodach pływackich. Program treningowy opracowany jest przez trenera z uwzględnieniem poziomu umiejętności i sprawności pływackich oraz przedstawiony i omówiony z Pływakiem. więcej...-> www.argonaut.gda.pl Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ DO SEKCJI PŁYWACKIEJ ...-> ZAPRASZAMY YVETTE i TOMASZ DOBROCZEK trojmiasto.pl INDYWIDUALNE LEKCJE PŁYWANIA I KURSY PŁYWANIA. Lekcje i kursy indywidualne przeznaczone są dla osób, które chcą szybko nauczyć się pływać, odczuwają znaczny lęk przed wodą, chcą poprawić technikę pływania i skorygować błędy, nauczyć się wybranego stylu pływania, skoku startowego lub nawrotów, przygotować się do egzaminu z pływania, bądź też chcą mieć swojego osobistego trenera pływania. więcej...-> www.argonaut.gda.pl Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA ...-> ZAPRASZAMY YVETTE i TOMASZ DOBROCZEK WWW.ARGONAUT.GDA.PL E-MAIL: Wyślij e-mail Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA ...-> Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA ...-> Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY ZAPISAĆ SIĘ NA NAUKĘ PŁYWANIA ...-> Zapisy i informacje: tel. kom. 0601-62-78-13 tel. kom. 0607-70-19-19 tel. kom. 0510-17-88-19 e-mail: Wyślij e-mail KLIKNIJ TU ABY SIĘ ZAPISAĆ ...-> ZAPRASZAMY YVETTE i TOMASZ DOBROCZEK trojmiasto.pl

Top

DANE FIRMY

Adres: Argonaut S.C.
ul. Rajska 6
80-850, Gdańsk

Godziny otwarcia biura
pt: 17:00-19:0
sb: 16:00-19:0
nd: 16:00-19:0

Tel.Tel.
601 627813607 701919