Nawigacja : Strona główna Finansowe i prawne

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Monitoring sygnałów alarmowych SOLIDNIE!!!


Top

Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. Informacje

Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Monitoring sygnałów alarmowych Monitoring to ciągła, elektroniczna obserwacja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym systemami alarmowymi. Monitoring polega na odbiorze sygnałów z lokalnych systemów alarmowych przesyłanych drogą telefoniczną, radiową lub GSM, dekodowaniu ich znaczenia i powiadamianiu całodobowej stacji monitorowania, powodując ich reakcję. W zależności od rodzaju zdarzenia informacja dociera do patroli interwencyjnych, policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Równolegle powiadamiany jest właściciel obiektu, a także wskazana przez niego osoba, czy instytucja. Co można monitorować ? W zależności od potrzeb abonenta oraz zastosowanych czujników i systemów sygnalizacji w danym obiekcie, program monitorujący pozwala przypisać odebranym sygnałom dowolne znaczenie: Pozwala to monitorować np.: włamania (z identyfikacją strefy) pożary (z identyfikacją strefy) wezwania pomocy medycznej wezwania z przycisków napadowych zagrożenia ekologiczne nadmierne stężenia gazów wybuchowych lub trujących skażenia wody przekroczenia dopuszczalnych temperatur (np. w szklarniach lub chłodniach) przekroczenia dopuszczalnej wilgotności (np. w archiwach, muzeach, itd.) włączenie i wyłączenie systemu alarmowego z podaniem czasu rzeczywistego (archiwizacja danych) blokady stref w systemie alarmowym (tzw. częściowe włączenie systemu) usterki w systemie, np. brak napięcia zasilającego, obniżenie napięcia akumulatora poniżej dopuszczalnej granicy, przerwanie linii, itp. Jakie korzyści przynosi włączenie obiektu w system monitoringu? Gwarancja reakcji na zdarzenie, gdyż stacja monitorująca zapewnia natychmiastowe powiadomienie najbliższej grupy interwencyjnej firmy "Gwarant", czy też wskazanych przez Państwa osób. W przypadku, gdy posiadasz tylko system ochrony z syreną alarmową, jesteś skazany na niepewną reakcję osób, przypadkowo będących w pobliżu i słyszących sygnał alarmu. Kontrola nad obiektem, dzięki gromadzeniu w bazach danych stacji monitorującej wszelkich informacji i sygnałów przychodzących z obiektu. To pozwala skontrolować np. terminy włączeń i wyłączeń systemu, określić kto i kiedy otwierał lub zamykał obiekt, przejrzeć historię zdarzeń w obiekcie (regularność odbioru testów łączności, sygnały o usterkach systemu, zanikach napięcia zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej, blokady stref lub linii alarmowych, blokady klawiatury po kilkakrotnym użyciu niewłaściwego kodu, czy też próby sabotażu systemu alarmowego). Grupy interwencyjne "Gwarant" W celu należytej realizacji oferowanych usług, w Spółce funkcjonuje selektywny dobór pracowników. Stosowane są bardzo wysokie kryteria, od kandydatów wymaga się predyspozycji do pracy w grupie interwencyjnej, określonej wiedzy, odpowiedzialności, estetyki, ponadto są to osoby wyselekcjonowane z dużej grupy pracowników ochrony posiadających licencje I i II stopnia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia. Pracownicy grupy interwencyjnej są jednolicie umundurowanymi, zabezpieczeni kamizelkami i hełmami kuloodpornymi, posiadają broń palną oraz środki łączności wewnętrznej (radiotelefony z zestawami słuchawkowymi) i zewnętrzne (telefony komórkowe). W przypadku wtargnięcia napastnika do ochranianego obiektu, operator systemu monitorowania otrzymuje sygnał z dokładną identyfikacją obiektu i niezwłocznie wysyła najbliższą zmotoryzowana grupę interwencyjną. Przy trwałym uszkodzeniu elementów monitorowanego obiektu, pracownik z grupy interwencyjnej dokonuje jego zabezpieczenia do czasu przybycia właściciela.

Top

DANE FIRMY

Adres: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.
ul. J. Cygana 2
45-131, Opole

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0
nd: 08:00-20:0

Tel.
77 4432300