Nawigacja : Strona główna Finansowe i prawne

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Ochrona fizyczna obiektu KOMPLEKSOWO!!!!!!!


Top

Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. Informacje

Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Ochrona fizyczna obiektu Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony obiektów wielkopowierzchniowych, o zróżnicowanej specyfice działalności. Stosując nowoczesne formy ochrony jesteśmy w stanie zaspokoić Państwa potrzeby dotyczące ochrony mienia Państwa firmy. Skuteczność naszych działań zawdzięczamy wykwalifikowanej kadrze kierowniczej, odpowiednio przeszkolonym i predysponowanym pracownikom ochrony oraz dużemu potencjałowi technicznemu, który wspomaga nasze działania. Jesteśmy rzetelnym partnerem dbającym o bezpieczeństwo naszych klientów.         Celem Ochrony jest zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą, dewastacją, pożarem i innymi zagrożeniami stosując zintegrowany system ochrony. Pracownicy ochrony zabezpieczać będą mienie poprzez ciągłą aktywną obecność na terenie obiektu, w czasie przyjętym pod ochronę i natychmiast będą powiadamiać odpowiednie służby tj. Policję, Straż Pożarną, Pogotowie ratunkowe oraz przedstawiciela Zleceniodawcy - w zależności od zaistniałej sytuacji. W ramach proponowanego systemu ochrony, w celu właściwego jego funkcjonowania oraz zapewnienia pełnego dwustronnego przepływu informacji, w strukturach organizacyjnych „Gwarant” Sp. z o.o., na każdym ochranianym obiekcie wyznaczony jest KOORDYNATOR OCHRONY. Jest nim jeden  z pracowników ochrony, specjalnie do tego celu przygotowany.  Tak jak pozostali pracownicy pełni on obowiązki pracownika ochrony. Do jego dodatkowych zadań należy m. in. opracowanie grafiku służby, comiesięczny udział w odprawach służbowych organizowanych w centrali firmy, szkolenie podległych sobie pracowników. Ponadto do jego podstawowych zadań należy utrzymywanie stałego i bezpośredniego kontaktu z osobą ze strony Zleceniodawcy odpowiedzialną za ochronę. Zadania szczegółowe pracowników ochrony (różne w zależności od rodzaju obiektu): Kontrola ruchu osobowego. Kontrola ruchu towarowego. Systematyczne dokonywanie obchodów w celu właściwej ochrony obiektu i mienia. Fizyczne zabezpieczenie ochranianego obiektu przed przedostaniem się osób nieupoważnionych na teren obiektu. Sprawdzenie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb. Sprawdzenie stanu ogrodzenia i oświetlenia. Zgłaszanie kierownictwu chronionego obiektu braków odnośnie stanu ogrodzenia, oświetlenia itp. Wykonanie obchodów na zewnątrz obiektu – w ramach ciągłego kontrolowania obiektu – z częstotliwością ustaloną ze Zleceniodawcą. Zapobieganie próbom kradzieży, natychmiastowe działanie w celu jej udaremnienia i natychmiastowe zawiadamianie Policji. W przypadku wystąpienia pożaru natychmiastowe zawiadomienie Straży Pożarnej, Policji, przełożonego i kierownictwa strzeżonego obiektu oraz postępowanie zmierzające do opanowania ognia wykorzystując dostępny sprzęt i zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą. Prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z ochroną obiektu i mienia, Wykonywanie innych dodatkowych zadań powierzonych przez Zleceniodawcę. System  kontroli  ochrony – SEVEN GUARD W celu poprawy jakości wykonywanej usługi ochrony proponujemy instalację systemu umożliwiającego kontrolę regularności dokonywanych patroli po terenie zakładu . System kontroli jest wiarygodnym narzędziem pozwalającym pracownikowi ochrony rzetelnie realizować powierzone obowiązki oraz obiektywną, szybką  i skuteczną metodą nadzorowania pracy osób zobowiązanych do przebywania w wyznaczonych miejscach w określonym czasie. Proponujemy zainstalowanie w newralgicznych miejscach budowy punktów kontroli, które pracownik ochrony będzie musiał „odczytać” elektronicznym piórem. Czynność ta będzie dokonywana z określoną częstotliwością, zapewniającą pełny dozór mienia zlokalizowanego na terenie zakładu. Osoba nadzorująca (Zleceniodawca) ma możliwość przeglądania danych, archiwizacji, drukowania raportów oraz automatycznej analizy w oparciu o plany tras, używając dostarczonego oprogramowania jak również w oparciu o własne programy.

Top

DANE FIRMY

Adres: Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.
ul. J. Cygana 2
45-131, Opole

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0
nd: 08:00-20:0

Tel.
77 4432300