Nawigacja : Strona główna Finansowe i prawne

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Ochrona osób i mienia PROFEJONALNIE I SKUTECZNIE!


Top

GBG SERWIS sp. z o.o. Informacje

GBG SERWIS sp. z o.o. Ochrona osób i mienia Ochrona Fizyczna Ochrona osób i mienia znajduje się w zakresie działania GBG Serwis od stycznia 1997 roku. Swoją działalność w zakresie ochrony osób i mienia Spółki wykonuje na podstawie koncesji MSWiA Nr ZKiL - 0135/99. W realizacji tych zadań uczestniczą pracownicy posiadający licencję oraz duże doświadczenie, w większości przypadków wyniesione z kilkuletniej pracy w Straży Bankowej GETIN BANK S.A. Opracowane przez naszych pracowników i uzgodnione z Komendantami Wojewódzkimi Policji plany ochrony obiektów chronionych przez GBG Serwis określają szczegółowo zagrożenia występujące w poszczególnych obiektach oraz zawierają procedury postępowania w każdym możliwym przypadku zagrożenia. Pracownik ochrony GBG Serwis wykorzystując znajdujące się w obiektach instalacje alarmowe, systemy telewizji użytkowej, systemy kontroli dostępu są w stanie w sposób skuteczny zapobiec lub odeprzeć mogące wystąpić zagrożenie lub atak.   Konwojowanie transportów wartości Do przewozu wartości używane są w spółce samochody specjalne i samochody przystosowane spełniające parametry techniczne określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia. Konwoje transportów wartości realizowane są w oparciu o instrukcję konwojowania uzgodnioną ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji. W konwojach, w zależności od potrzeb uczestniczą: dowódca konwoju, inspektor ds. przewozu, konwojenci, kierowcy i pracownicy transportowi. Uczestnicy konwoju są wyposażeni: broń maszynową lub gładko lufową, broń krótką kamizelki kuloodporne, kaski kuloodporne, maski przeciwgazowe, indywidualne środki łączności radiowej i środki radiowe do łączności zewnętrznej, specjalne umundurowanie. BG Serwis Sp. z o.o. powstała w 1991 r. z inicjatywy uznanego w regionie śląskim Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA w Katowicach, który jest jej właścicielem. Celem powołania spółki było utworzenie profesjonalnego przedsiębiorstwa do ochrony Banku, a w latach następnych Spółka rozszerzyła zakres świadczonych przez siebie usług na rzecz banku macierzystego, innych banków oraz podmiotów gospodarczych. GBG Serwis aktualnie świadczy następujące usługi: W dziedzinie ochrony mienia: Ochrona fizyczna obiektów • Konwojowanie transportów wartości i usługa inkasa • Ochrona osób • Monitorowanie Systemów alarmowych obiektów stałych drogą radiową • Ochrona/monitorowanie, pojazdów poprzez ustalenie ich pozycji za pomocą satelitarnego systemu lokalizacji, • Opracowywanie planów ochrony obiektów.   W dziedzinie zabezpieczenia technicznego: Projektowanie, instalacja, montaż i konserwacja zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych systemów alarmowych we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami. W dziedzinie usług detektywistycznych: Prowadzenie wywiadowni gospodarczej, w tym potwierdzanie wiarygodności nieznanych kontrahentów • Odzyskiwanie trudno ściągalnych należności • Pośrednictwo w sprawdzaniu sądowych rejestrów zastawów. W dziedzinie ubezpieczeń: Ubezpieczenia mieszkań "Spokojny Dom • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC, • Ubezpieczenia kosztów leczenia • Ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych • Ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych. • Ubezpieczenia "Wszystko" • Ubezpieczenia "Medyk". W zakresie zastępstwa inwestorskiego: Realizacja inwestycji "pod klucz" • Realizacja remontów bieżących. W dziedzinie administrowania obiektami: Kompleksowa oferta utrzymania bieżącego stanu technicznego obiektowi • Kompleksowa realizacja usługi utrzymaniu czystości. W dziedzinie zabezpieczenia w materiały biurowe i druki: Dostarczanie materiałów biurowych we wskazane w zamówieniu miejsce • Krótkie terminy realizacji i bezpłatny transport transport • Upusty od cen katalogowych.

Top

DANE FIRMY

Adres: GBG SERWIS sp. z o.o.
Al. J. Mireckiego 22
41-200, Sosnowiec

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 10:00-18:0
sb: 10:00-14:0
nd: 00:00-24:0

Tel.
32 7885400