Nawigacja : Strona główna Finansowe i prawne

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Adwokat Agata Morawska Kancelaria Adwokacka


Top

Adwokat Agata Morawska Kancelaria Adwokacka Informacje

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Morawska świadczy usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Reprezentujemy swoich klientów przed sądami oraz innymi organami administracyjnymi i samorządowymi.

Top

OFERTA

Zakres usług: Usługi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: - rozwód i unieważnienie małżeństwa - stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - przysposobienie - pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia, ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich egzekucja, konkubinat, postępowanie w sprawach nieletnich - ubezwłasnowolnienie - uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego - rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami - podział majątku wspólnego między małżonkami - alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka w tym egzekucja alimentów za granicy Prawo karne - postępowania przeciwko rodzinie i opiece, - obrona, - pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu, - sprawy z oskarżenia prywatnego, - reprezentacja pokrzywdzonego, - występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego. Prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych: - stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości - rozgraniczenie - sprawy dotyczące służebności - naruszenie posiadania - wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów - zniesienie współwłasności - sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną - usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego: - zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych - stwierdzenie nabycia spadku

Top

DANE FIRMY

Nazwa Firmy: Adwokat Agata Morawska Kancelaria Adwokacka
Adres: Toruńska 2c/1, 80-822 Gdańsk
Fax: 58 301 62 41

Top
adwokat Gdańsk, adwokaci Gdańsk, kancelaria adwokacka Gdańsk, kancelarie adwokackie Gdańsk, prawo karne Gdańsk, porady z prawa karnego Gdańsk, prawo spadkowe Gdańsk, porady z prawa spadkowego, reprezentowanie przed sądami, reprezentowanie przed sądem, reprezentacja przed sądami

Tel. komTel. biuro
662 182 848517-572-208