Nawigacja : Strona główna Turystyka, sport i rekreacja

Szukaj wyrażenia:

Województwo:

Szukaj

Atestowana tafla lodu sztucznego ekologicznego


Top

Piotr Daszkowski AMARGO Sp. z o.o. Informacje

Atestowana tafla lodu sztucznego ekologicznego z paneli syntetycznych PE 500 WAX Krótki opis zakresu zrealizowanego zadania inwestycyjnego:   Budowa polega na montażu poszczególnych składanych elementów (paneli), łączonych na tzw. obce pióro (z systemem kołkowania pionowego kołkami z rodzimego tworzywa o średnicy 10,5 mm zapobiegającym przemieszczaniu się poszczególnych paneli w wyniku rozszerzalności temperaturowej w różnych porach roku), bez potrzeby silikonowania, ze stabilizacją na UV potwierdzoną pisemnie. Panele lodowiska powinny być wyprodukowane metodą prasowania, heblowania i obróbki CNC z granulatu tworzywa polietylenu wysokiej gęstości molekularnej PE HMW PE 500 z dodatkiem koniecznie w strukturze materiału wosku i oleju silikonowego (jednorodny materiał w całym przekroju) oraz domieszek stabilizatorów na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV (potwierdzenie pisemne). Wymienione dodatki i uszlachetniacze podczas jazdy na łyżwach w wyniku wydzielania się ciepła na styku łyżwa / panel (nacisk i siła tarcia na b.małej powierzchni) powodują uwolnienie substancji poślizgowej, w efekcie osiągana jest ślizgalność na poziomie 98% w porównaniu do tradycyjnego lodu. Zawartość ww dodatków musi być potwierdzona pisemnie przez producenta, a ślizgalność na poziomie 98% potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą. Celem wyeliminowania zbędnych połączeń należy wbudować panele o wymiarze 2000x1000 mm i grubości 18 – 20 mm łączone w monolit – jedną całość poprzez specjalny system kołków z rodzimego materiału o średnicy 10,5 mm w ilości min 6 szt/panel. Panele celem wyeliminowania efektu powstawania uskoków pionowych powinny być wyposażone w zespolone z panelem na etapie produkcji pióro / wpust. Nie dopuszcza się stosowania tzw obcego pióra – listwy osobnej. Tylko zastosowanie ww kołków zapobiega przemieszczaniu się poszczególnych paneli w poziomie w wyniku zmiennych warunków temperaturowych pracy – znaczna rozszerzalność temperaturowa tworzyw. Panele po zabiciu kołków tworzą jedną płaszczyznę – tzw pływającą podłogę. W rezultacie efekt szpar zostaje skutecznie wyeliminowany. Panele powinny być wyprodukowane z dodatkiem stabilizatorów na promienie UV – wymagane pisemne potwierdzenie producenta. Panele powinny być przygotowane na późniejszą aplikację glicerolu – środka zwiększającego dodatkowo ślizgalność. Po podpisaniu umowy a przed zamontowaniem paneli Wykonawca powinien przedstawić komplet ww. dokumentów i atestów od producenta celem akceptacji i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wymiary lodowiska: 20 m x 10 m. Lodowisko otoczone będzie bandami (SYSTEM demontowalnych osłon lodowiska, moduł band 2000 mm) o wysokości 120 cm z polietylenu wysokiej gęstości PE HD ze stabilizacją na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV grubości 8 – 10 mm (format płyt 2000x1000 mm) w kolorze śnieżnobiałym nieprzeźroczystym RAL9003 (kolor naturalny odpada) wraz z listwą okopową – odbojową o szerokości 200 mm i grubości 10 mm w kolorze żółtym i poręczową o grubości 8 – 10 mm w kolorze niebieskim RAL5005 – całość mocowana – osadzana przy użyciu specjalistycznych wkrętów z bezpiecznym łbem stożkowym na konstrukcji z profili zamkniętych stalowych cynkowanych ogniowo wraz ze słupkami, płaskownikami i śrubami. Sposób mocowania i montażu musi uwzględniać wydłużalność temperaturową tworzyw na poziomie 0,2 mm/mb/K. Wejście przez dwie bramki rozmieszczone po przeciwległych stronach w bandach. Lodowisko będzie wyposażone w maszynę przystosowaną do konserwacji, czyszczenia tafli lodowiska, zalecaną przez producenta w warunkach gwarancji –szorowarkę Numatic z odsysaniem i padem zielonym. Przewidziano podbudowę pod lodowisko, wykonaną z kostki brukowej betonowej. Podbudowa o wymiarach 28m x 18m. Podbudowa będzie wykonana w korycie o gł. 30 cm. Wokół lodowiska usytuowanych będzie 6 ławek. Parametry ławek: ławka drewniana z oparciem, wolnostojąca, posiadająca atesty wymagane dla placów zabaw. Wymiary minimalne: - wysokość: 80 cm, - długość: 170 cm. Przedmiot zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8 do SIWZ, 2) Przedmiar robót - zał. Nr 6 do SIWZ, 3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7 do SIWZ. Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o: a) ww. dokumentację projektową; b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ; c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy - Prawo zamówień publicznych; Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  45212211-8 - roboty budowlane w zakresie lodowisk.   Realizujemy produkcję, dostawę, sprzedaż lub wynajem lodowisk na terenie całej Polski. Zapraszamy  

Top

DANE FIRMY

Adres: Piotr Daszkowski AMARGO Sp. z o.o.
Pogodna 10, Piotrkówek Mały
05-850, Ożarów Mazowiecki

Godziny otwarcia biura
pn-pt: 08:00-16:0
sb: 10:00-21:0
nd: 10:00-21:0

Tel.Tel.
22 758882722 2442938